Abstract and Objectives

 

Rezumat

Proiectul realizează un transfer de cunoaștere către Coordonator (CO), SC Inteliform SRL Timisoara, IMM focusat pe inginerie mecanică și mecatronică, dinspre partener (P), 3OM Group (http://3om-group-optomechatronics.ro/), Univ. Aurel Vlaicu Arad; între acestea există deja o colaborare constituită în ultimii 4 ani printr-un Proiect tip Parteneriate. Scopul prezentului proiect este de a valida în mediul industrial (TRL 5) un produs și o tehnologie validată în laborator (TRL 4) prin proiectul anterior: probe de mână cu galvoscanere uni- și bi-dimensionale (1D și 2D) pentru Tomografie Optică de Coerență (OCT). 3OM Group a obținut în domeniul probelor de mână pentru OCT, respectiv al galvoscanerelor laser rezultate recunoscute internațional prin 6 publicații în reviste din ISI Web of Science cu factor de impact (FI) de până la 3,5; de asemenea prin publicații cu FI ridicat în aplicații OCT. Probele de mână cu galvoscanere laser concepute de P și existente deja ca prototip funcțional la sistemele OCT proprii, realizate în laborator, vor fi proiectate ca produs comercial (cu design și ergonomie adecvate) în colaborare cu CO; după optimizări vor fi introduse în pregatire de fabricație la CO – cu realizare matrițe și dispozitive. Produsele obținute vor fi testate în stomatologie (doi specialiști, colaboratori de la Univ. de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara fiind pentru aceasta cooptați la P), respectiv în control nedistructiv în mediu industrial (la CO). Un specialist în OCT, de la Univ. of Kent, UK, colaborator al P, este de asemenea cooptat în echipa acestuia. Rezultatele vizate ale proiectului sunt: probele de mână cu posibilități de valorificare internaționale (OCT fiind o tehnică în plină dinamică), un compartiment de fabricație la CO pentru acestea și publicații în reviste ISI cu FI ridicat – conform capabilităților demonstrate deja de P și de colaboratorii acestuia, cei de mai sus și The Institute of Optics, Univ. of Rochester, NY (nr. 1 în Optică în SUA).

Obiectivul proiectului

A valida în mediul industrial (TRL 5) un produs și o tehnologie validată în laborator (TRL 4): probe de mână cu galvoscanere uni- și bi-dimensionale (1D și 2D) pentru Tomografie Optică de Coerență (OCT). Probele de mână cu galvoscanere laser concepute de P și existente deja ca prototip funcțional la sistemele OCT proprii, realizate în laborator, vor fi proiectate ca produs comercial (cu design și ergonomie adecvate) în colaborare cu CO; după optimizări vor fi introduse în pregatire de fabricație la CO – cu realizare matrițe și dispozitive. Produsele obținute vor fi testate în stomatologie, respectiv în control nedistructiv în mediu industrial.

Abstract

The project performs a transfer of knowledge towards the Coordinator (CO), SC Inteliform SRL Timisoara, a SME focused on mechanical engineering and mechatronics, from the Partner (P), 3OM Group (http://3om-group-optomechatronics.ro/), Aurel Vlaicu Univ. of Arad. Between these two entities a functional collaboration has already been established in the last 4 years through a 1M€ Partnership Project. The scope of this project is to validate in an industrial environment (TRL 5) a product and a technology validated in the lab (TRL 4) though the previous project: handheld probes with 1D and 2D galvoscanners for Optical Coherence Tomography (OCT). 3OM Group has obtained in the domain of handheld probes for OCT, respectively in laser galvoscanner results recognized internationally through 6 publications in ISI Web of Science journals with impact factor (IF) of up to 3.5; also, through publications with high IF in OCT applications. The galvoscanner-based probes conceived by the P as functional prototypes at in-house developed OCT systems will be designed as commercial ergonomic probes in collaboration with CO; after optimizations they will be introduced in fabrication at CO – constructing the necessary moulds and devices. The product obtained will be tested in Dentistry (two researchers, collaborators from the Victor Babes Univ. of Medicine and Pharmacy of Timisoara are included for this purpose in the P team), respectively in Non-Destructive Testing in industry at CO. A specialist in OCT from the Univ. of Kent, UK, collaborator of P, is also included in its team. The envisioned results of the project include: the handheld probes, to be commercialized on an international level (OCT being a most dynamic technique), a manufacturing department at CO for them, and publications in ISI journals with high IF on OCT – according to the demonstrated capabilities of P and collaborators; the latter also include The Institute of Optics, Univ. of Rochester, NY (#1 in Optics in the USA).

Objective of the project

To validate in an industrial environment (TRL 5) a product and a technology validated in the lab (TRL 4): handheld probes with 1D and 2D galvoscanners for Optical Coherence Tomography (OCT). The galvoscanner-based probes conceived by the P as functional prototypes at in-house developed OCT systems will be designed as commercial ergonomic probes in collaboration with CO; after optimizations they will be introduced in fabrication at CO – constructing the necessary moulds and devices. The product obtained will be tested in Dental Medicine, respectively in Non-Destructive Testing in industry at CO.